لیست قیمت مخزن آب

مخزن 70 لیتری PL 71 44 48 560,000 **** 730,000
مخزن 100 لیتری افقی PL 73 54 58 730,000 **** 950,000
مخزن 200 لیتری افقی PL 99 60 68 1,330,000 **** 1,570,000
مخزن 250 لیتری افقی PL 108 62 68 1,430,000 1,630,000 1,730,000
مخزن 300 لیتری افقی PL 120 70 77 1,670,000 1,860,000 2,010,000
مخزن 500 لیتری افقی PL 135 79 86 2,420,000 2,580,000 2,800,000
مخزن 750 لیتری افقی PL 155 90 98 3,500,000 **** 3,840,000
مخزن 1000 لیتری افقی PL 168 100 104 3,980,000 4,340,000 4,590,000
مخزن 1000 لیتری زیر پله 160 90 110 4,480,000 **** 4,720,000
مخزن 1500 لیتری افقی PL 199 116 120 5,980,000 6,670,000 6,840,000
مخزن 2000 لیتری افقی PL 201 124 131 7,300,000 8,260,000 8,510,000
مخزن 3000 لیتری افقی PL 250 136 150 10,680,000 **** 12,020,000
مخزن 4000 لیتری افقی PL 250 159 170 16,230,000 **** 17,380,000
مخزن 5000 لیتری افقی PL 250 180 190 21,380,000 **** 22,600,000
مخزن 10000 لیتری افقی 385 210 230 تماس **** تماس
مخزن 10000 لیتری افقی مادولار 480 180 200 تماس **** تماس
مخزن 12500 لیتری افقی مادولار 590 180 200 تماس **** تماس
مخزن 15000 لیتری افقی مادولار 700 210 200 تماس **** تماس
مخزن 20000 لیتری افقی مادولار 920 210 200 تماس **** تماس
مخزن 30000 لیتری افقی مادولار 1200 210 200 تماس **** تماس
مخزن 40000 لیتری افقی مادولار 1920 210 200 تماس **** تماس
مخزن 50000 لیتری افقی مادولار 2400 210 200 تماس **** تماس
مخازن عمودی طول
(cm)
قطر
(cm)
ارتفاع
(cm)
قیمت تک لایه(ریال)   قیمت سه لایه(ریال)
مخزن انبساط 100 لیتری عمودی دو لایه فومدار PL 59 52 70 1,280,000    
مخزن انبساط 220 ليتري عمودي دولايه فوم دار 90 60 95 2,110,000 ****  
منبع انبساط 350 لیتری دو لایه فومدار عمودی 108 69 130 2,730,000 ****  
مخزن انبساط 100 لیتری عمودی PL - 52 75 730,000 **** 990,000
مخزن 100 لیتری عمودی PL - 52 75 **** **** 990,000
مخزن 220 لیتری عمودی PL - 60 100 1,330,000 **** 1,520,000
مخزن 350 لیتری عمودی PL - 69 130 1,770,000 **** 1,970,000
مخزن 500 لیتری عمودی PL - 83 113 2,220,000 **** 2,330,000
مخزن 550 لیتری عمودی بلند PL - 72 168 2,460,000 **** 2,660,000
مخزن 600 لیتری عمودی PL - 83 135 2,580,000 **** 2,900,000
مخزن 900 لیتری کروی PL - 133 132 3,590,000 **** 4,030,000
مخزن 1000 لیتری عمودی PL - 88 208 3,990,000 **** 4,380,000
مخزن 1000 لیتری عمودی کوتاه PL - 109 145 3,610,000 **** 4,160,000
مخزن 1500 لیتری عمودی PL - 121 170 5,370,000 **** 5,830,000
مخزن 2000 لیتری عمودی PL - 134 190 5,930,000 **** 6,550,000
مخزن 3000 لیتری عمودی PL - 153 202 9,380,000 **** 10,610,000
مخزن 5000 لیتری عمودی PL - 200 225 14,670,000 **** 16,130,000
مخزن 5000 لیتری عمودی کوتاه PL - 222 160 14,670,000 **** 16,130,000
مخزن 10000 لیتری عمودی PL - 249 235 29,220,000 **** 32,680,000
مخزن 10000 لیتری عمودی بلند - 217 325 تماس **** تماس
مخزن 15000 لیتری عمودی   265 325 تماس **** تماس
مخزن 20000 لیتری عمودی   310 310 تماس **** تماس
             
انواع وان طول
(cm)
عرض
(cm)
ارتفاع
(cm)
قیمت(ریال) ****  
وان پلاستیکی 60 لیتری 73 73 17 590,000 ****  
وان پلاستیکی 100 لیتری 65 65 36 830,000 ****  
وان پلاستیکی 150 لیتری 80 50 40 1,200,000 ****  
وان پلی اتیلنی 200 لیتری 80 50 50 1,310,000 ****  
وان پلی اتیلنی 500 لیتری 120 70 60 2,790,000 ****  
وان پلی اتیلنی 700 لیتری 130 80 80 3,510,000 ****  
وان پلی اتیلنی 800 لیتری 125 115 80 3,860,000 ****  
وان پلی اتیلنی 1000 لیتری 190 80 70 3,990,000 ****  
وان پلی اتیلنی 1500 لیتری 195 96 91 6,330,000 ****  
وان پلی اتیلنی 2000 لیتری 230 142 80 تماس ****  
             
مخازن مکعبی طول
(cm)
عرض
(cm)
ارتفاع
(cm)
  ****  
مخزن 275 لیتری مکعبی 62 62 97 1,840,000 **** 2,160,000
مخزن 1000 لیتری مکعبی 153 67 145 5,260,000 **** 5,670,000
مخزن 2000 لیتری مکعبی 215 70 200 9,460,000 - 10,700,000
مخزن تصفیه فاضلاب و سپتیک تانک مادولار - - - تماس تماس تماس
             
بشکه قطر ارتفاع حداقل ضخامت بدنه(mm) وزن تلرانس قیمت
بشکه پلاستیکی 220 لیتری CL7500 584 930 2/5 7/5 0/5 تماس
بشکه پلاستیکی 220 لیتری CM8500 584 930 3 8/5 0/5 تماس
بشکه پلاستیکی 220 لیتری CH9500 584 930 3/5 9/5 0/5 تماس
بشکه پلاستیی 220 لیتری OL7500 584 930 2/5 7/5 0/5 تماس
بشکه پلاستیکی 220 لیتری OM8500 584 930 3 8/5 0/5 تماس
بشکه پلاستیکی 220 لیتری OH9500 584 930 3/5 9/5 0/5 تماس

7/4/2019 5:50:17 PM::: Published Date

09129348695-- 09123621406 -- 02636109126--02636109127